Nasssaulaan

Josefien Tegelaar (begeleidend kleuronderzoeker) 
Robert van Rijnsoever, BuRo-030 (digitale reconstructies)

Vera Tolstoj, Megan Kisters (mede rio's) 

In Den Haag heb ik onder leiding van restauratie-architect en kleuronderzoeker Josefien Tegelaar meegewerkt aan een kleuronderzoek in een negentiende eeuws herenhuis. Zoals veel negentiende eeuwse herenhuizen in Nederland is de functie van woonhuis volledig verdwenen en zijn er meerdere verbouwingen en veranderingen geweest om aan de nieuwe functies te voldoen. 

   

In het geval van dit pand aan de Nassaulaan is er vooral sprake geweest van veel verfbeurten en het vervangen van sommige stucplafonds, naast meer structurele veranderingen aan deuren, en-suites en schouwpartijen. Voor het kleuronderzoek is gekeken naar de originele uitmonstering op het houtwerk en er kwamen interessante vondsten uit. 

   

Vooral de marmering op de lambrisering en de houtimitatie op de trap waren interessant. Omdat veel ook verloren is gegaan is er naast in situ onderzoek ook archiefonderzoek uitgevoerd, en gekeken naar vergelijkbare interieurs. Daarmee kon er een meer volledig beeld worden gevormd van een van de eerste uitmonsteringen in het pand. Om dit te verduidelijken zijn er, in samenwerking met bouwkundig ondersteuningsbedrijf BuRo-030, een digitale reconstructie gemaakt van de hal en de voorkamer. Daarbij is gebruikt gemaakt van informatie zoals die is aangetroffen in het pand, en een uitgebreid archief en literatuur onderzoek. 

   

 Dit project was zeer interessant om aan mee te werken omdat het een andere kant van het restauratieveld laat zien. Het veld van (voor-)onderzoek en de plek waar de zaadjes worden geplant voor latere restauraties. Het was een interessante zoektocht naar kleuren en motieven. We konden een redelijk volledig antwoord geven op de vraag wat de originele uitmonstering was geweest. Dat geeft voldoening.