CV

Opleiding

2020 - Post-initieeltraject Restaurator HIstorische Binnenruimten aan de Universiteit van Amsterdam.

2016 - MA Conservering en Restauratie van cultureel erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam, specialisatie Historische Binnenruimten

2012 - BA Geschiedenis aan de Universiteit van UtrechtWerkzaamheden

Restauratie en Conservering van: 
- Muurschilderingen
- Interieur elementen
- Wandbespanning
- Plafondschilderingen
- Beschilderde objecten
- Grote schilderingen op doek

Onderzoek 
- Kleuronderzoek
- Kleurverkenning
- Historische waardebepaling
- Archiefonderzoek
- Bouwhistorisch onderzoek
- Advies
- Rapportage
- Inventarisatie