Object

Natuurstenen doksaal uit 1560 in de Cunerakerk te Rhenen.

Werkzaamheden

Kleurverkennend onderzoek naar oude afwerklagen op het doksaal. Middels archief- en literatuuronderzoek en onderzoek in situ

Opdrachtgever

College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Rhenen. Contactpersoon: Jan Roest, Van Hoogevest Architecten.